japanske hager bok Oslo Børs' IR-anbefaling

intravenøst ved cellegift Gjennom Oslo Børs’ IR-anbefaling («IR-anbefalingen») ønsker Oslo Børs å bidra til høy kvalitet på informasjonen fra noterte selskaper. Relevant, samlet og oppdatert informasjon skaper interesse og tillit – og er en forutsetning for likviditet.

last inn messenger IR-anbefalingen er utarbeidet av Oslo Børs i samarbeid med Norsk Investor Relations Forening (NIRF), og er basert på NIRFs og Oslo Børs’ felles oppfatning av beste praksis innen rapportering av finansiell og annen IR-informasjon.

andrea kiss anirudh Noterte selskaper må forholde seg til en rekke lover og regler som det er viktig at IR-ansvarlige har kjennskap til. Flere av de temaene som denne anbefalingen omhandler er nærmere regulert av lover og regler. Vi vil presisere at anbefalingen ikke erstatter disse. Anbefalingen er på enkelte punkter mer omfattende enn regelverket for å ivareta målsetningen om at selskapene skal gi relevant, samlet og oppdatert informasjon.

gnagebein til hund Oslo Børs vil revidere anbefalingen jevnlig for å sikre at den er i samsvar med beste praksis.

rachel green hair For selskaper som ønsker å synliggjøre at anbefalingen følges, foreslås følgende tekst på selskapets nettsider:

he story of india lange banchee pro ”Vi følger Oslo Børs’ IR-anbefaling av 1. mars 2017”

fått erstatning men funnet igjen sykkelen Etterlevelse av anbefalingen skal skje på bakgrunn av et «følg eller forklar» prinsipp, hvor selskapets eventuelle avvik fra anbefalingen begrunnes på selskapets nettsider som nærmere beskrevet i punkt 3.1 nedenfor.

olssons elektriska karlstad Selskapene bør rapportere i henhold til anbefalingen av 1. mars 2017 fra og med regnskapsåret 2017.

hvem lagde youtube  

Kontakt oss

Linn Cathrin Slettedal