søstrene grene pakke gaver Notering av ETP-er, warrants og strukturerte produkter

selvmord t bane Oslo Børs tilbyr notering av utstederprodukter, såkalte ETP-er (exchange traded products). Vi tilbyr også notering av warrants og strukturerte produkter. Til finansielle institusjoner som møter vilkårene for notering og som ønsker å notere disse produktene på Oslo Børs, tilbyr vi en rask opptaksprosess og konkurransedyktige priser.

Notering av ETF-er

sv lovte varm mat til elevene halvorsen Oslo Børs tilbyr notering av ETF-er med aksjeporteføljer, indekser, råvarer og lignende instrumenter som underliggende.

Noteringsprosessen

the julekalender store eska med julepynt Den formelle opptaksprosessen for ETF-er på Oslo Børs er beregnet til rundt to uker.

gamborg kunstner moss Den formelle prosessen knyttet til notering av ETF-er:

  • Søknad vedlagt prospekt eller utkast til prospekt sendes til Oslo Børs
  • Vedtak om opptak til notering treffes av børsen
  • Prospekt skal forelegges børsen Oslo Børs for kontroll og skal offentliggjøres før opptak til børsnotering
  • Børsens forutsetninger for opptak til notering må være på plass senest dagen for første noteringsdag

barn snakke om følelser Oslo Børs vil gjennomføre en effektiv og grundig prosess ved vurdering av søknad og gjennomgang av prospekt.

lusine djanyan aleksej knedljakovskij ETF-er noteres i segmentet OBEF i handelssystemet for aksjer og krever aksjemedlemsskap for handel.

Regelverk

Avgifter

bed table india Ved notering av børshandlede fond skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår.

Notering av ETN-er

ankommande flyg arlanda Oslo Børs tilbyr notering av ETN-er med aksjer, aksjeporteføljer, råvarer og lignende instrumenter som underliggende.

Noteringsprosessen

cyste eggstokk marsvin For utstedere som allerede har ETN-er notert på Oslo Børs og som ønsker å utstede flere av sine standardprodukter vil opptaksprosessen være på inntil to dager.

vinner på ski Den formelle opptaksprosessen for ETN-er på Oslo Børs er beregnet til rundt to uker for nye utstedere eller for opptak av nye typer av slike instrumenter, forutsatt at utsteder har utarbeidet og får godkjent prospekt og ellers oppfyller vilkårene fremsatt i regelverket for ETN-er.

roma gammel bydel Selskapet må i tillegg påregne tid til egne interne forberedelser. Oslo Børs er svært positiv til utstrakt dialog også i denne tidlige fasen. Ved spørsmål om prospektkontroll eller andre noteringsforespørsler, send en epost til narcos season 1 episode 7.

Regelverk og søknad

huset utlegg tvangsalg alltid når vi ikke vil finner vi Avgifter

schengen land 2016 Ved notering av ETN-er skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår

Notering av warrants

karbonsyre vs karbondioksid Oslo Børs tilbyr notering av Plain Vanilla Warrants og Mini Futures med aksjer eller andre instrumenter som underliggende.

Noteringsprosessen

kleshenger gang design For utstedere som allerede har warrants notert på Oslo Børs og som ønsker å utstede flere av sine standardprodukter vil opptaksprosessen være på inntil to dager.

snille ord på a Den formelle opptaksprosessen for warrants på Oslo Børs er beregnet til rundt to uker for nye utstedere eller for opptak av nye typer av slike instrumenter, forutsatt at utsteder har utarbeidet og får godkjent prospekt og ellers oppfyller vilkårene fremsatt i regelverket for warrants.

sangen om gleden chords Selskapet må i tillegg påregne tid til egne interne forberedelser. Oslo Børs er svært positiv til utstrakt dialog også i denne tidlige fasen. Ved spørsmål om prospektkontroll eller andre noteringsforespørsler, send en epost til good job application.

løsnet stålkant ski Plain Vanilla Warrants og Mini Futures noteres i segmentet OBWR i handelssystemet for aksjer og krever aksjemedlemsskap for handel.

Regelverk og søknad

Avgifter

kjøre tanks i budapest Ved notering av warrants skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår.

Notering av strukturerte produkter

virker norton virusprogram på en iphone 6s Oslo Børs tilbyr notering av strukturerte produkter som relaterer seg til utviklingen i aksjer, indekser, valutaer, råvarer eller en kombinasjon av disse.

Noteringsprosessen

polite meaning in hindi For utstedere som allerede har strukturerte produkter notert på Oslo Børs og som ønsker å utstede flere av sine standardprodukter vil opptaksprosessen være på inntil to dager.

start new graph in think cell youtube Den formelle opptaksprosessen for strukturerte produkter på Oslo Børs er beregnet til rundt to uker for nye utstedere eller for opptak av nye typer av slike instrumenter, forutsatt at utsteder har utarbeidet og får godkjent prospekt og ellers oppfyller vilkårene fremsatt i regelverket for strukturerte produkter.

pilotstudie modum bad Selskapet må i tillegg påregne tid til egne interne forberedelser. Oslo Børs er svært positiv til utstrakt dialog også i denne tidlige fasen. Ved spørsmål om prospektkontroll eller andre noteringsforespørsler, send en epost til joint venture agreement pdf.

stelletopp hemnes kommode Strukturerte produkter noteres i segmentet OBRA i handelssystemet for renter og krever fullt eller forenklet rentemedlemsskap for handel.

Regelverk og søknad

Avgifter

msr trekker tarp Ved notering av strukturerte produkter skal det betales avgifter i henhold til børsens generelle forretningsvilkår.

Kontakt oss

Eivind Sageng