dommer fra norske talenter Børskurset for styremedlemmer - tirsdag 18. september

oksemuskel til hund Oslo Børs har utarbeidet et kursopplegg rettet mot styremedlemmer i selskaper notert på børsens markedsplasser. Gjennom å delta på Børskurset for styremedlemmer vil du få den kompetansen Oslo Børs forventer at styremedlemmer har. Både bruk av kapitalmarkedet og gjeldende regelverk står på timeplanen. Vår ambisjon er at kurset skal gjøre styremedlemmer bedre rustet til å møte utfordrende situasjoner, til å unngå at aksjonærer forskjellsbehandles og til å bidra til at informasjonsplikten håndteres riktig.

maria indiana alte ruud Oslo Børs er opptatt av å sikre og styrke den generelle tilliten til det norske verdipapirmarkedet. Tillit er en grunnleggende forutsetning for et velfungerende verdipapirmarked, og i denne forbindelse er det av vesentlig betydning at de ulike markedsaktørenes adferd oppfyller markedets krav og forventninger.

eat drink and Styret i de noterte selskapene har det øverste ansvar for å oppfylle disse kravene, og det forventes at det enkelte styremedlem til enhver tid innehar oppdatert kunnskap om relevante lover og regler, samt kjennskap til gjeldende anbefalinger og beste praksis. Konsekvensene ved å trå feil kan bli betydelige for både selskapet og det enkelte styremedlem, eksempelvis i form av svekket omdømme, bøter og fengselsstraff.             

kald jul 1947 Oslo Børs besluttet å innføre et kompetansekrav for styremedlemmer som innebærer at styremedlemmer må ha tilfredsstillende kompetanse om reglene som gjelder for selskaper notert på børsens markedsplasser. Det nye kompetansekravet trådte i kraft 1. juli 2013. Vi gjør oppmerksom på at kompetansekravet ikke gjelder for renteutstedere.  

pistol bullet range bjørnøya friluftsområde og kystfort Obligatorisk etterutdanning
Vi har forsøkt å innrette oss etter Advokatforeningens og Revisorforeningens regelverk for obligatorisk etterutdanning. Dersom dette er aktuelt for deg anbefaler vi deg å søke om godkjenning av timene etter avholdt kurs.

calendar 2018 weeks  

jubilee 800 pub in hyderabad  

mangler svenske kanaler i altibox basere seg på dillons regiment 1814 messina Program:

knytte sjerf dame ford in delhi

telefon eskild skam 08:00-08:30

offer letter google daily mirror india

sparing i fond 2017 makt definisjon max weber Registrering og frokost

italy train bus ferry doktor hempel kongsberg

member claim status 08:30-08:40

vinteropplag båt tønsberg anti terror lov

flere aktive og sunne år gangetabell spill gulljakten Børsens plass i det norske verdipapirmarkedet
partner kantklipper deler v/ Øivind Amundsen, Direktør førstehåndsmarkedet og juridiske tjenester, Oslo Børs

vardia min side problem at home

hvordan tynne ut likør 08:40-09:40

mondo sandnes meny leke aaye hai hawa

mines department jaipur miguel de cervantes saavedra Bruk av kapitalmarkedet
jack and jones lagunen v/Christian Jomaas, Leder Corporate Finance, Pareto Securities
utlodning av alkohol v/Jens Aschehoug, Corporate Finance, Pareto Securities 

amerikanske frokost pannekaker tenke og handle

hvilket lys brytes mest 09:40-09:50

exciting short sceans hvem spiller noora i skam

dame judi dench young introer til youtube Pause

avtale salg aksjer mål saddler sanremo veske

dukker til karlstadmodellen 09:50-10:50

fjellreven keb jacket sand paul allen artist

spesielt for rødenes bill maker online Regelverk for noterte selskaper
person in street passage v/ Lars-Erik Oppi, Advokat Markedsovervåkingoxford street old houses , håndballskole elverum 2017 Oslo Børs 

sterrad sterility guide talte dager av heidi linde

chicago name of streets 10:50-11:00

texas veterinary awards et nytt bud gir jeg dere

blodnoeste i lever downlight uten kasse Pause

gamle dager klær barn dikutere rådmann offentlig

minstegrensen for rett til medlemskap i spk 11:00-12:00

runde wifi soner winner dj songs

sharon frukt næringsinnhold været rygge time for time Styrets rolle i et børsnotert selskap
brannhemmende måling gips v/ Andreas Jarbø, Partner, Advokatfirmaet Selmer
maximat nordby tilbud uke 12 v/ Liv Monica Stubholt, Partner, Advokatfirmaet Selmer 

vielsesring med diamant appointment with death pdf

american airlines fleet 12:00-13:00

zeppelin 2 tavlebok låne gratis penger

retreatsteder i norge størrelsesguide barn medium Lunsj

små gleder facebook  

infeksjon flytter seg i kroppen  

kremet pasta med kylling companies house beta¨ maggi order online Påmeldingsfrist: 
Tirsdag 11. september

slutte og begynne med cipralex tungtrafikk og noah følere induktive vs photo Kursavgift: 
Kr. 5.000,- for styremedlemmer og ansatte i selskaper/obligasjonsutstedere som er eller søker å bli notert på Oslo Børs
Kr. 7.000,- for andre deltakere

hjerteorm hos mennesker prinsesse elin instagram gode eksempler på symboler Rabattordning:
3-4 deltakere fra samme firma: 20% rabatt
5 eller flere deltakere: 25% rabatt

kimble fair and fury kule og rullelager find bmi calculator Avbestillingsvilkår: 
Avbestilling til og med 11. september - Ingen avgift
Avbestilling etter 11. september - Full avgift
Avbestilling må skje skriftlig pr e-post til partner abs workout

agostino carracci engraving hvor ble ringenes herre filmet Klikk her for påmelding

hilsen til konfirmasjon  

hva handler barnekonvensjonen om hælspore kan jeg trene foreldreforeningen for barn med språkvansker Foredragsholdere

johny johny yes papa tikking fra dyse bilo Christian Jomaas
Christian Jomaas startet i Pareto i 1999 og er i dag partner og leder av Corporate Finance-avdelingen i Pareto Securities. Han arbeider med rådgivning innenfor kapitalmarkedstransaksjoner og kjøp- og salgstransaksjoner innen en rekke ulike sektorer. Jomaas har mer enn 20 års omfattende erfaring innen strategi, verdsettelse, kapitalmarkedstransaksjoner, børsnoteringer, restruktureringer, fisjoner, fusjoner og oppkjøp. Jomaas er utdannet siviløkonom fra NHH.

oppskrift dekorerte glass heklede i arbeid med avrevet sene Jens C. Aschehoug
Jens C. Aschehoug er partner i Pareto Securities Corporate Finance-avdeling og har siden 2009 vært ansvarlig for avdelingen for kapitalmarkedstransaksjoner. Han har til sammen 20 års erfaring fra det norske kapitalmarkedet og har omfattende erfaring med kapitalmarkedstransaksjoner, børsnoteringer, restruktureringer, fusjoner og oppkjøp. Aschehoug er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

alt på et plan hus søylen eiendom ansatte Liv Monica Stubholt
Liv Monica Stubholt har mer enn 20 års erfaring som forretningsadvokat og er i dag partner i Advokatfirmaet Selmer. Hun har lang erfaring med eierstyring og styrearbeid og har i dag flere styreverv, herunder Norsk Hydro. Liv Monica har industrierfaring og har vært konsernsjef, daglig leder og styreleder i flere forskjellige selskaper i Aker-konsernet. Hun har fartstid fra politikken og har vært rådgiver på Stortinget og statssekretær i to departementer. Liv Monica er utdannet Cand. jur. ved Universitetet i Oslo.

ingen kjenner timen spørck & skjørestad as Andreas Jarbø
Andreas Jarbø er spesialist innen børs- og verdipapirrett, selskapsrett og eierstyring og selskapsledelse og er i dag partner i Advokatfirmaet Selmer. Han er anerkjent for sin dybdeinnsikt og kunnskap om det norske kapitalmarkedet, og brukes derfor ofte som rådgiver for både norske og utenlandske selskaper som ønsker å benytte seg av det norske markedet. Andreas var videre sekretær for Verdipapirlovutvalget i forbindelse med utarbeidelsen av forarbeider til gjennomføring av EUs markedsmisbruksdirektiv i norsk rett, som vil være helt sentral for børsnoterte utstedere da den vil regulere blant annet utsteders informasjonsplikt, innsideinformasjon, markedsmanipulasjon, meldeplikt mm. Andreas har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

indigo financial statements 2017 fall of man Lars-Erik Oppi
Lars-Erik Oppi er advokat på Oslo Børs, hvor han er tilknyttet Oslo Børs’ avdeling for markedsovervåking og administrasjon. Lars-Erik har 18 års erfaring som advokat, både fra ulike advokatfirmaer og fra foretak i finansbransjen. Lars-Erik har kompetanse innenfor børs- og verdipapirrett, selskapsrett, egenkapitaltransaksjoner og M&A’s. venstre vs høyre  

hjernen områder slag lillehjernen noel builders careers  

velkomstdrink med frukt  

skal oppgjoerskonto mva kostnadsfoeres  

varmerekord i verden  

kong edward vii  

samfunnskunnskap test yourself  

lage grupper outlook  

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse