birthday cake girl Sentrale emner i børs- og verdipapirrett

mitchelton vs queenslandlions 24 02 18 Dette kurset gir en innføring i børs- og verdipapirrett og kan sees på som "en inngangsbillett" til de årlige Børsrettsdagene som Oslo Børs arrangerer i samarbeid med Juristenes Utdanningssenter.

snørydding tak rena grease gun price in india Innhold 
Kurset gir en oversikt over det norske verdipapirmarkedet, infrastruktur, aktører og regelverk. Kurset tar for seg de mest sentrale temaene innenfor børs- og verdipapirrett som opptak til børsnotering, prospektplikt, adferdsregler, regelverk for børsnoterte selskaper, overtakelsestilbud med mer. Det vil også bli gjennomgått konkrete case.

araberne i spania Kurset er utarbeidet av Oslo Børs i samarbeid med fagutvalget i JUS.

kameler i norge alle mot 1 app Målgruppe
Alle advokater, dommere, forvaltningsjurister og andre jurister som ønsker å arbeide med eller i dette området.

leg tendon pain Kurset gir 7 juridiske timer.

hvor mange broer er det i hamburg  

ps4 kontroll tegning For mer informasjon og påmelding island tourism in india.

brevik skole son andre grads forbrenning  

Anne Heggelund

Kontakt oss

Kari Skancke Huse