warehouse gym jobb hjemmenifra NewsPoint InsiderTool

professor øivind ekeberg og alder I løpet av 2018 vil Oslo Børs levere en løsning for føring av innsidelister. Løsningen  vil bli levert i god tid før MAR (Market Abuse Regulation) trer i kraft i Norge og vil bli en integrert del av børsens portal for noterte selskaper.

lang rokade kryssord MAR vil bli implementert i norsk rett i løpet av 2019, og forordningen stiller nye og skjerpede krav til blant annet føring av innsidelister, både når det gjelder format, dokumentasjon og prosessen rundt utsatt offentliggjøring.

Ivaretar krav på en brukervennlig måte

edgar allan poe wikipedia Oslo Børs er opptatt av å bidra til en enklere børshverdag for utstedere og eventuelt tredjeparter. Vi er allerede en diskusjonspartner når det gjelder utsatt offentliggjøring og listeføring, og som en videreføring av dette, ønsker vi nå å levere et funksjonelt og brukervennlig produkt som forenkler prosessen rundt korrekt føring av innsidelister og som minimerer sjansen for at brukere begår utilsiktede feil.

acquisition på norsk I NewsPoint InsiderTool vil man kunne opprette og administrere innsidelister, prosjektlister, liste over permanente innsidere, samt laste opp all nødvendig dokumentasjon til et dokumentarkiv. Ved opprettelse av nye lister vil innsidere motta en e-post slik at de selv kan registrere nødvendig personalia og automatiske påminnelser vil bli sendt for å sikre at listene er komplette. Når innsideinformasjonen er offentliggjort og listen lukkes vil det automatisk bli sendt et varsel til Oslo Børs.

Lagring og sikkerhet

viceroys house available NewsPoint InsiderTool ivaretar våre strenge krav til datalagring, brukertilgang og sikkerhet gjennom børsens allerede etablerte systemer, og vi sørger for at personopplysningene dine ivaretas i henhold til både MAR og GDPR.

esther risa rosland Alle endringer som foretas i lister vil spores og lagres, noe som også gjør det mulig å hente ut historiske lister, både for utvalgte datoer samt en fullstendig oversikt over endringer. Hvert enkelt selskaps lister og logger blir lagret på separate områder på Børsens servere, og vil lagres automatisk i fem år. I henhold til GDPR er det imidlertid mulighet for lagring utover dette hvis nødvendig.

Priser og betingelser

havsens bunn vildanden Lisensen for NewsPoint InsiderTool koster NOK 36.000 pr. år. Denne inkluderer et ubegrenset antall brukere, ubegrenset lagringsplass, oppstartskostnader og support. 

nep broadcast solutions farsi keyboard windows 8 Ved signering av avtale før 1.oktober 2018 gir vi 20% rabatt på lisensen for 2019.

sjef fregattvapenet hans christian helseth Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon og detaljer rundt produktet.