gamle elektro gløshaugen Børsklagenemnden

forklaring til skattemelding Finansdepartementet har oppnevnt en egen klagenemnd for å avgjøre klager på vedtak truffet av børsen. Finansdepartementet har fastsatt nærmere regler om frister, innholdet av klage, tilsvar og muntlig forhandling og om klagenemndens sammensetning og virksomhet i stein ove haugen (kapittel 26).

drive med sau kate moss bilde

Vedtak

stort reinsdyr pynt jul Børsklagenemnden behandler klager på vedtak fattet av børsen. Oslo Børs publiserer vedtakene på vegne av Børsklagenemnden.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Kontakt oss

Juridiske tjenester