kongen 80 år Vedtak og uttalelser fra Oslo Børs

kong wyspa czaszki online Visse beslutninger i børsstyret er enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven, jf. børsloven § 40. Disse vedtakene vil være tilgjengelig for allmenheten i medhold av offentleglova § 3, i den utstrekning vedtaket ikke er unntatt offentlighet etter offentleglova kap. 3. Det samme gjelder også i stor utstrekning selve begrunnelsen for vedtaket, i bearbeidet og anonymisert form.

2018

2017

2016 

2015

2014

2013

Børssirkulærer, vedtak og uttalelser

båtfolk på sjøen Tidligere vedtak og uttalelser er inntatt i årlige samlinger utgitt av Oslo Børs. Samlingene består av utdrag fra Oslo Børs' vedtak, brev og andre uttalelser som antas å ha interesse fordi de illustrerer fortolkninger eller praksis. I tillegg er alle børssirkulærer for året inntatt.

Kontakt oss

Juridiske tjenester